14 august 2020

DECLARAȚIE privind acțiunile recente întreprinse de către autoritățile din Republica Moldova impotriva Victoriabank SA

img

                                                                         

Comunitatea de business din Moldova, reprezentată de AmCham Moldova, Asociația Businessului European și Asociația Investitorilor din România urmăresc cu mare îngrijorare acţiunile inițiate de autoritățile statului împotriva activelor BC Victoriabank SA (“Victoriabank”). Dezaprobam cu fermitate măsurile luate în contextul investigațiilor cu privire la evenimentele din sistemul bancar care au avut loc acum șase ani, cu mult înainte de numirea managementului actual al băncii și achiziția acesteia de către acționarii actuali. Și mai îngrijorător este faptul că în perioada ultimilor 6 ani și până acum câteva zile, băncii nu i-au fost aduse la cunoștință niciun fel de acuzații privind implicarea în acele evenimente.

Cel mai important atribut al unei bănci este încrederea – odată cu achiziționarea acțiunilor Victoriabank de către acești investitori strategici a fost dat un semnal și altor investitori strategici că în Republica Moldova se poate investi. Astfel, o asemenea acțiune poate afecta ireversibil un domeniu sensibil precum este sistemul bancar din Republica Moldova.

În acest context, salutăm deschiderea și eforturile administrației băncii de a colabora cu organele de anchetă, paralel asigurând activitatea normală a instituției.

Republica Moldova face eforturi in scopul dezvoltării unei economii robuste și sustenabile. Este de necontestat faptul că o precondiție pentru dezvoltarea unei astfel de economii este existența unui sector bancar și financiar sănătos, stabil și sigur. Orice

încercare de a submina serviciile bancare și financiare subminează de asemenea abilitatea sectorului respectiv de a furniza capital și servicii în Republica Moldova. Respectiv, o astfel de acțiune împiedică dezvoltarea Republicii Moldova, inclusiv crearea de locuri de muncă, crearea companiilor sau construirea infrastructurii noi.

Este critic pentru potentiali investitori in Republicii Moldova ca sistemul judiciar să fie corect, echitabil și transparent, să asigure și protejeze drepturile fundamentale ale investitorilor în același timp protejându-le activele și proprietățile de acțiuni arbitrare ale statului. Nu există loc pentru politizarea sistemului judiciar sau a celui de reglementare. Fără încredere în sistemul judiciar și un comportament corect din partea statului, atragerea și menținerea investitorilor străini este aproape imposibilă.

Public și cu mândrie Republica Moldova s-a angajat să implementeze acquis-ul comunitar pe care noi, în calitate de cele mai mari asociații de business din Moldova, îl sprijinim activ și pe deplin. Totuși, este esențial să înțelegem că fundamentul întregului Proiect UE și cheia implementării legislației și a cadrului de reglementare al UE este asigurarea statului de drept si protejarea tratamentului corect si echitabil al tuturor persoanelor din cadrul acelui stat.

Dorim să ne exprimăm cu tărie speranta ca toate acțiunile luate de către autoritățile de stat să fie luate cu respectarea principiului statului de drept, să fie bazate pe și justificate prin faptele și circumstanțele cazului și ale situației respective și ca toți reprezentanții statului să acționeze într-o manieră profesionistă și cu diligența si solicitudinea impuse de importanța instituțiilor pe care le reprezintă, atribuțiile de serviciu si jurămintele depuse.

 

Alte noutăţi

 

© 2012–2020 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO