09 iulie 2018

EBA Moldodova participa la lansarea ghișeului unic pentru eliberarea și gestionarea actelor permisive

EBA Moldova salută și felicită Guvernul Republicii Moldova cu lansarea ghișeului unic pentru actele permisive.

EBA  alături de Consiliul Economic pe lângă Prim Mnistrul RM, Pavel Filip, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Serviciul Vamal, ANSA (Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor), și IFC (Corporația Financiară Internațională) este mândră de faptul că a particiat activ la elaborarea propunerilor propunerilor ce țin de simplificarea și anularea unor acte permisive care au creat bariere pentru comunitatea de business.

începând cu 9 Iulie 2018, antreprenorii și toate autoritățile publice care eliberează acte permisive vor folosi un singur sistem automatizat, accesibil de pe computere, telefoane mobile și terminale publice. Astfel, întreprinzătorii vor putea solicita documentele la distanţă, în regim online, iar instituțiile publice vor putea face schimb de documente și informații. După eliberarea acestora, actele vor putea fi accesate de către orice instituţie publică care le solicită.

Prin intermediul acestui sistem, întreprinzătorii vor putea depune online cererile și achita taxele pentru obținerea actelor permisive, vor putea afla toate informațiile necesare în acest scop, precum și semna electronic documentele. Solicitanții vor avea posibilitatea să urmărească online evoluția cererii depuse.

Astfel, soluția digitală va facilita procesul de eliberare a actelor permisive, atât pentru antreprenori, cât şi pentru autorităţile publice emitente. În particular, vor fi reduse numărul de documente necesare pentru obținerea actelor permisive, dar și prezența fizică a solicitanților, va fi mai strict monitorizat termenul de eliberare a documentelor și vor fi oferite tot mai puține acte permisive pe suport de hârtie. 

În cuvântul de salut, Prim-Minisrul a subliniat că lansarea ghișeului va spori eficiența și operativitatea în acordarea serviciilor businessului, dar și va genera anual economii de 60 de milioane de lei pentru mediul de afaceri. Totodată, solicitarea actelor în regim online va minimiza contactul cu funcționarul public, ceea ce va contribui la combaterea corupției și reducerea birocrației.

La eveniment EBA Moldova a fost reprezentată de Mariana Rufa, Director Executiv EBA. 

 

Alte noutăţi

 

© 2012–2019 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO