02 octombrie 2018

Ședința tehnică pe schimbările în Politica Fiscală la Ministerul de Finanțe

img

Pe data de 2 octombrie, la solcitarea membrilor EBA, a fost organizată o ședință tehnică cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal privind Modificările Politicii Fiscale pentru anul 2018.

În cadrul ședinței, membrii au avut ocazia să discute și să își exprime problemele cu privire la modificările actuale, precum și propunerile de modificare a acestora. O atenție deosebită a fost acordată unor dispoziții legale precum sponsorizarea, modificarea impozitului pe venit, dispoziții privind controalele fiscale și amenzile, proiectul de regulament privind calculul și amortizarea mijloacelor fixe, majorarea capitalului etc.

Ca urmare, Ministerul Finanțelor și-a exprimat deschiderea de a revizui câteva prevederi ale Codului Fiscal.

 

© 2012–2019 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO