Documente de Poziție EBA

 

2013

  • Comentarii privind documentele pentru confirmarea cheltuielilor de transport/hrană în contextul deductibilității acestora.

  • Propuneri – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2014-2016

     

 

© 2012–2019 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO