Documente de Poziție EBA

 

2019

  • Aviz consulttaiv privind concurența neloială în domeniul industriei ambalajelor de lemn.

  • Propuneri la Proiectul Strategiei de dezvoltare a Industriei pentru anii 2019- 2030.
  • Propuneri adresate către Ministerul Economiei și a Infrastructurii cu privire la cooperarea bilaterală dintre România și Republica Moldova. 

  • Aviz consultativ la proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 938/2018.

  • Aviz consultativ cu privire la modificarea și completarea Politicii Fiscale si vamale si altor acte legislative și normative pentru anul 2020.

  • Aviz consultativ privind cooperarea transfrontaliera dintre Republica Moldova și România. 
  • Propuneri cu privire la Documentarea cheltuielilor privind arenda terenurilor agricole.

© 2012–2019 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO