Mediul de Afaceri - Actualități

22 martie 2019

EBA Moldova a participat la un eveniment organizat de către EFSE, Institutul Național de Control Intern din România și ASEM in contextul noului cadru de reglementare și al modernizării tehnologiilor în cadrul implementării BASEL III

Controlul intern al instituțiilor financiare, în special în contextul noului cadru de reglementare și al modernizării tehnologiilor în cadrul implementării BASEL III, aduce noi perspective și exigențe pe piața financiară.

19 martie 2019

Ședință Tehnică cu privire la îmbunătățirea proiectele de legi privind protecția datelor personale din perspectiva sectorului bancar și financiar

Urmare aprobării de către Parlament în prima lectură a proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal și proiectului de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, pe 19 Martie, EBA Moldova a organizat o Ședință Tehnică cu privire la îmbunătățirea proiectele de legi sus menționate din perspectiva sectorului bancar și financiar

14 martie 2019

Vizita de follow up a Delegației Române Techno Textil Hub Soroca

Pe 14 martie, EBA Moldova a găzduit o vizită de follow up a Delegației Române în urma evenimentului de matchmaking organizat pe 27 februarie la Iași, România. Vizita delegației românești, specializată în industria textilă și a confecțiilor, a vizat găsirea de parteneri în Moldova pentru cooperarea pentru produse de înaltă calitate pentru brandurile de renume mondial.

27 februarie 2019

Ședință tehnică organizată de Consiliul Economic pe lângă Prim Ministru cu privire la planificarea activităților și priorităților pentru 2019 a grupului 2 de lucru Facilitarea Comerțului

Pe 6 Martie, EBA Moldova, reprezentata de Mariana Rufa, Director Executiv EBA, a participat la ședința tehnică organizată de Consiliul Economic pe lângă Prim Ministru cu privire la planificarea activitășilor și priorităților pentru 2019 a grupului 2 de lucru Facilitarea Comerțului.

18 februarie 2019

Ședința tehnică organizată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în contextul consolidării cooperării tranfrontaliere între Republica Moldova și România

Astăzi, 18 Februarie, EBA Moldova a participat la ședința tehnică organizată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în contextul consolidării cooperării tranfrontaliere între Republica Moldova și România, subiect care a fost lansat la inițiativa EBA Moldova. În acest sens, EBA a propus lansarea unui dialog deschis între reprezentanți autorităților din MD și Ro privind depășirea deficiențelor pe care le întâmpină în activitățile sale economice legate de procedurile de import/export la punctele de trecere a frontierei dintre ambele părți.

15 februarie 2019

Ședință tehnică cu privire la îmbunătățirea proiectuliui Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către ANSA

Astăzi, 15 Februarie, EBA Moldova a participat la ședința tehnică organizată de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, având drept scop îmbunătățirea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

05 februarie 2019

Ședință Tehnică cu privire la îmbunătățirea proiectelor de legi privind protecția datelor cu caracter personal și proiectului de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din perspectiva sectorului retail și automotive

Urmare aprobării de către Parlament în prima lectură a proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal și proiectului de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, EBA Moldova ;i-a propus să organizeze o serie de instruiri sectoriale în domeniul retail și automotive, banking și comunicații electronice, pentru a scoate în evidență eventualele riscuri și consecințe ce pot surveni pentru mediul de afacere.

03 octombrie 2018

Ședință tehnică privind modificările la lista actelor obligatorii verificate de inspectorii în domeniul securitații si sanătatii în munca

Pe 3 Octombrie, EBA Moldova, reprezentată de Alexandra Popa, Manager Lobby și politici, a participat la ședința tehnică privind modificările la lista actelor obligatorii verificate de inspectorii in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Ședința a fost organizată de Consiliul Economic pe lângă Prim Ministru.

02 octombrie 2018

Ședința tehnică pe schimbările în Politica Fiscală la Ministerul de Finanțe

Pe data de 2 octombrie, la solcitarea membrilor EBA, a fost organizată o ședință tehnică cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal privind Modificările Politicii Fiscale pentru anul 2018. În cadrul ședinței, membrii au avut ocazia să discute și să își exprime problemele cu privire la modificările actuale, precum și propunerile de modificare a acestora. O atenție deosebită a fost acordată unor dispoziții legale precum sponsorizarea, modificarea impozitului pe venit, dispoziții privind controalele fiscale și amenzile, proiectul de regulament privind calculul și amortizarea mijloacelor fixe, majorarea capitalului etc.

01 octombrie 2018

Atelier de lucru Învățământul Dual - Realizări și provocări din perspectiva admiterii în anul de studii 2018-2019” organizat de Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministru

Pe 1 Octombrie 2018, EBA Moldova reprezentată de Mariana Rufa, Director Executiv EBA a participat la atelierul de lucru ”Învățământul Dual - Realizări și provocări din perspectiva admiterii în anul de studii 2018-2019” organizat de Consiliul Economic pe lângă Prim Ministru. În cadrul atelierului, Doamna Rufa a subliniat lacunele sistemului actual de învățământ dual și a înaintat o listă de recomandări care trebuie luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor și în sistemul de management al școlilor profesionale.

 

Publicații

 

© 2012–2019 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO