Mediul de Afaceri - Actualități

02 octombrie 2018

Ședința tehnică pe schimbările în Politica Fiscală la Ministerul de Finanțe

Pe data de 2 octombrie, la solcitarea membrilor EBA, a fost organizată o ședință tehnică cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal privind Modificările Politicii Fiscale pentru anul 2018. În cadrul ședinței, membrii au avut ocazia să discute și să își exprime problemele cu privire la modificările actuale, precum și propunerile de modificare a acestora. O atenție deosebită a fost acordată unor dispoziții legale precum sponsorizarea, modificarea impozitului pe venit, dispoziții privind controalele fiscale și amenzile, proiectul de regulament privind calculul și amortizarea mijloacelor fixe, majorarea capitalului etc.

01 octombrie 2018

Atelier de lucru Învățământul Dual - Realizări și provocări din perspectiva admiterii în anul de studii 2018-2019” organizat de Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministru

Pe 1 Octombrie 2018, EBA Moldova reprezentată de Mariana Rufa, Director Executiv EBA a participat la atelierul de lucru ”Învățământul Dual - Realizări și provocări din perspectiva admiterii în anul de studii 2018-2019” organizat de Consiliul Economic pe lângă Prim Ministru. În cadrul atelierului, Doamna Rufa a subliniat lacunele sistemului actual de învățământ dual și a înaintat o listă de recomandări care trebuie luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor și în sistemul de management al școlilor profesionale.

29 septembrie 2018

Ședință tehnică organizată de MEI privind prezentarea conceptului de portal comercial

Pe 28 septembrie, EBA Moldova, reprezentată de Alexandra Popa, manager de lobby și politici, a participat la ședința de lucru în care Programul structural de reformă al USAID a ărezentat conceptul de portal comercial. Ședința a a fost organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

14 septembrie 2018

Ședință tehnică cu misiunea IMF în Moldova și reprezentanții sectorului bancar

Pe 14 Septembrie, la solicitarea Asociației Europene de Business, membrii EBA, reprezentanți ai sectorului bancar, au avut o întrevedere cu misiunea IMF în Moldova, în cadrul căreia au prezentat problemele majore cu care se confruntă sectorul bancar din Moldova.

12 septembrie 2018

Ședință tehnică pe problemele care afectează activitatea economică a mediului de afaceri

Pe 12 Septiembrie, EBA Moldova a organizat o ședință tehnică, scopul căreia analiza problemelor care afectează activitatea economică a mediului de afecri.

06 septembrie 2018

Seminar în cadrul Proiectului Fondul pentru Buna Guvernare cu tematica ”Structura și importanța activității de Lobby&Advocacy într-o Asociație de Business

Pe 6 septembrie, Mariana Rufa, Director Executiv EBA Moldova a livrat o prezentare despre structura Asociației de Business precum și importanța serviciului de Lobby & Advocacy pentru BSO.

26 iulie 2018

Realizările EBA datorită implicării active ale membrilor săi șia colaborării strânse cu autoritățile publice

Urmare a intervenției EBA pe problemele în diferite domenii colectate de la membrii săi pe parcursul a mai multor ani de activate suntem bucuroși să vă prezentăm următoarele amendamente la Hotărârile de Guvern/ Legi recent aprobate, amendamente care nu ar fi putut fi realizate fără o strânsă colaborare cu autoritățile publice:

10 iulie 2018

EBA partcipated at the ”DCFTA INFO BUSINESS” - Ask the expert workshop in Cahul and Ungheni

In the period of 3- 10 of July EBA Moldova participated at the workshop: “DCFTA INFO BUSINESS - Ask the expert: Access to support and finance in order to increase business competitiveness and develop the company in a competitive environment”, where Alexandra Popa, EBA Policy & Advocacy Manager , urged the business community from Cahul and Ungheni district to present the challenges and difficulties faced by the private sector in the process of its economic activities in the context of DCFTA implementation.

06 iulie 2018

Mariana Rufa delivered a presentation at the Business Breakfast: How you can contribute to business progress" oragnized by SEED Grant Modlova

On 6th of July, Mariana Rufa, EBA Executive Director delivered a presentation at the "Business Breakfast : How you can contribute to business progress ", where Mrs. Mariana was a speaker. The Business Breakfast was organized by SEED Grant Moldova.

06 iulie 2018

Grupul de lucru "Facilitarea Comerțului Transfrontalier” condus de Mariana Rufa, Director Executiv EBA, pune în discuție problemele cu care se confruntă întreprinzătorii mici și mijlocii care își vând produsele prin rețeaua de internet

Pe 6 iulie, în grupul de lucru "Facilitarea Comerțului Transfrontalier” condus de Mariana Rufa, directorul executiv al Asociației Businessului European, se pun în discuție problemele cu care se confruntă întreprinzătorii mici și mijlocii care își vând produsele prin rețeaua de internet.

 

Publicații

 

© 2012–2019 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO