25 November 2020

Cursul de instruire EBA Moldova: "Analiza impactului (analiza ex ante/ analiza impactului de reglementare)"

In perioada 25-27 Noiembrie, EBA Moldova a organizat Cursul de instruire "Analiza impactului (analiza ex ante/ analiza impactului de reglementare)".

Formatorul cursului a fost dnul. Roman Ladus, Expert in Analiza Impactului de Reglementare.

Scopul cursului a fost explicarea principalelor elemente ale analizei impactului, după cum acestea sunt prevăzute de Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.23 din 18.01.2019, cu desfășurarea exercițiilor practice și studiilor de caz, care ulterior vor contribui la aplicarea cunoștințelor în procesul elaborării analizei de impact.

Mai mult de 60 de participanti ai luat parte, reprezentanti ai sectorului public si privat. 

 

Other news

 

© 2012–2021 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO