23 ianuarie 2020

EBA a organizat seminarul pe tema "Waste Management"

La data de 23 Ianuarie, EBA in colaborare cu Brodsky Uskov Looper Reed and Partners (BULR) a organizat seminarul pe tema "Managementul deseurilor".

Scopul acestui curs practic a fost de a prezenta mai multe modificari ale cadrului legislativ ce intra in vigoare din 2020. Subiectele abordate in cadrul cursului au fost urmatoarele:

  • Cadrul legal care reglementeaza procesul de management al deseurilor
  • Prezentarea si explicarea instructiunilor interne de care se conduc in activitate lor Autoritatile de mediu (Inspectoratul pentru Protecția Mediului si Agentia de mediu)
  • Aspectele fiscale ce tin de taxa poluarii, alte aspecte legale ce cad sub incidenta fiscalizarii
  • Politicile interne pe care trebuie sa le elaboreze si sa le implementeze compania in acest sens
  • Exemplu de Plan de actiuni

Speakerul acestui eveniment a fost dnul. Lainus Djervis, Avocat Senior in incinta Brodsky Uskov Looper Reed and Partners (BULR)

Seminarul a fost organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene si co-finantat de Suedia print intermediul Fundatiei Est-Europene in cadrul Proiectului “Societatea civila contribuie la dezvoltarea economica si sociala in Moldova”.

 

 

Alte noutăţi

 

© 2012–2020 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO