Despre noi

 

Structuri și servicii

EBA își deservește membrii prin suportul acordat în cele 3 domenii principale interconexe, toate direcționate spre dezvoltarea afacerilor membrilor săi:

 1. MEDIUL DE AFACERI - EBA reprezintă o platformă pentru comunicarea B2G, care vizează identificarea problemelor-cheie ale afacerilor și căutarea modalităților de rezolvare a lor, drept efect influențând procesul de legiferare în interesul membrilor săi;
 2. FORMARE PROFESIONALĂ - EBA își sprijină membrii prin organizarea multiplelor ateliere practice, sesiunilor de instruire, și evenimentelor de networking, toate contribuind la îmbunătățirea aptitudinilor tehnice a membrilor/companiilor partenere și la o comunicarea mai deschisă și calitativă în afaceri prin intermediul schimbului de cunoștințe și expertiză;
 3. PROMOVAREA AFACERILOR MOLDOVA-UE - EBA își sprijină membrii și părțile interesate printr-o serie bine-definită de servicii de asistență în afaceri, axate pe susținerea exporturilor și internaționalizarea afacerilor;

MEDIUL DE AFACERI

Mediul de Afaceri reprezintă fundamentul activităților EBA, având ca obiectiv identificarea problemelor-cheie ale afacerilor din diverse industrii, analizarea și dezvoltarea propunerilor potrivite, modificarea cadrului legal și a procedurilor de reglementare. Pentru a realiza această Agendă într-un mod cât mai cuprinzător și logic, am lansat 4 comisii la nivel de sector:

 • Comisia Fiscală și Vamală;
 • Comisia pentru Agricultură;
 • Comisia pentru Energie;
 • Comisia pentru Deșeuri.

Pe lângă acestea, EBA este membră a câtorva Platforme Publice Private naționale:

 • Consiliul Economic al Prim-ministrului, Președintele Grupului de Lucru nr. 2 “Facilitarea Comerțului Transfrontalier”;
 • Membră a Comisiei Consultative Vamale;
 • Membră a multiplelor Grupuri de lucru din cadrul Ministerului Economiei.

FORMARE PROFESIONALĂ

În contextual Agendei aproximării juridice UE-Moldova și nevoilor identificate de mediul de afaceri, activitățile din cadrul domeniului Formare Profesională sunt focusate pe sporirea capacităților manageriale și operaționale (tehnice) ale afacerilor, cu scopul alinierii acestora cu cele mai bune standarde și practici ale UE. În această privință, EBA implică cea mai bună expertiză internațională pentru a fi împărtășită între membrii săi în cele mai diverse domenii tehnice (contabilitate, gestiune financiară, energie regenerabilă, gestionarea deșeurilor, etc.), cu scopul de a spori competențele membrilor EBA în domenii de activitate specifice.

PROMOVAREA AFACERILOR MOLDOVA-UE

În contextul implementării practice a DCFTA, EBA este gata să susțină sectorul privat din Moldova în explorarea oportunităților noilor pieți de desfacere. În această privință, considerând capacitățile limitate a unor companii în accesarea noilor pieți de desfacere, EBA a lansat serviciul de asistență în export denumit “EBA ExportASSIST Service”, care are drept menire facilitarea comerțului și inernaționalizarea companiilor.  

Serviciul are scopul:

 • Să efectueze un diagnostic de export al companiei, astfel identificând principalele domenii ce necesită suport;
 • Să asigure pregătirea companiei pentru piața UE printr-o gamă de servicii și sarcini (informație statistică despre piața-țintă, planuri succinte de accesare a pieții, dezvoltarea instrumentelor de marketing necesare, matchmaking/găsirea partenerilor potriviți, facilitarea negocierilor cu potențiali parteneri comerciali, etc.) pe care EBA le-a dezvoltat;
 • Să asigure urmărirea activităților companiei după semnarea acordului cu Partenerul comercial.

Pe lângă serviciul EBA Export Assist, EBA oferă permanent suport informațional și practic, și creează încontinuu noi instrumente care să corespundă nevoilor membrilor noștri. 

 

Pagina EBA Export ASSIST Service

© 2012–2018 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO