22 ianuarie 2019

Realizare EBA

img

În contextul soluționării deficienței privind perceperea ilegală a taxei la efectuarea controalelor la frontieră pentru siguranța alimentelor,la solicitareacomună al EBA Moldova și al Camerei de Comerț Americană din Moldova au fost organizate un șir de ședințe tehnice cu participarea conducerii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru și Centrul de Implementare a Reformelor.

Drept urmare, aducem la cunoștință că autoritățile publice centrale de resort au luat decizia privind sistarea perceperii taxei la efectuarea controalelor pentru siguranța alimentelor, astfel cum este stabilit în pct. 26 din Anexa 3 a Hotărârii Guvernului nr. 938/2018, începând cu 16 ianuarie 2019.

 

Alte noutăţi

 

© 2012–2020 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO