31 iulie 2019

img

Timp de 4 ani EBA Moldova constant șipăa depus tot efertul întru asigurarea nivelului de transparenta in sectorul importului de carne prin interventii constante precum dezvoltarea si prezentarea Documentelor de Pozitie autoritatilor relevante și prezentarea argumentelor si recomnadarilor pentru imbunatatirea cotei de import a mecansimului de distributie. Ca urmare a sedintei cu Dl. Vadim Vrinza, Ministrul Economiei si Infrastructuri, acest subiect a fost identificat ca prioritate și a fost discutat într-o sedinta separata de follow-up la care au fost pezenti reprezentanti ai industriei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, Degelatia Uniunii Europene din cadrul Ministerului, care săa desfasurat pe 31 Iulie. 

Problemele ridicate au fost legate de funcționarea greșită a mecanismului de distribuire a cotelor gestionat de Vamă și Ministerul Economiei și Infrastructurii. EBA împreună cu alte asociații de suport, producători și procesatorii de carne au recomandat cu tărie Ministerului Economiei și Infrastructurii să sprijine industria de producție și prelucrare din Moldova, inclusiv dezvoltarea acestora către exportul pe piața UE. De asemenea, EBA a elaborat proiecte de propuneri legale care vor fi consultate suplimentar cu producătorii de carne și alte autorități publice relevante.

Drept urmare, Ministerul Economiei și Infrastructurii și-a exprimat voința și sprijinul în revizuirea legislației necesare pentru a asigura o mai mare transparență în contextul importului de carne în RM.

 

Alte noutăţi

 

© 2012–2020 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO