22 ianuarie 2019

Workshop practic: Închiderea exercițiului financiar 2018. Tendințe fiscale aplicabile în 2019

Ținând cont de procesul in desfasurare ce tine de închidere a anului fiscal 2018, precum și modificările în Politica Fiscală și aplicabilitatea în termeni practici, EBA Moldova in colaborare cu compania Cromwell Evan Global a organizat un seminar practic pe tema “Închiderea Exercițiului Financiar 2018. Tendințe fiscale aplicabile în 2019” în care au fost explicate aspectele listate mai jos:

1. Exercitiul financiar 2018 si modificarile aplicabile pentru anul 2019
    a. Modul de întocmire a situațiilor financiare pentru perioada de gestiune 2018;
    b. Prezentarea Legii contabilității si raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 (domeniul de aplicare, notiuni principale, clasificarea entităților, baza de elaborare, etc.) – in vigoare din 01 ianuarie 2019;
    c. Obligatiile şi drepturile entitatii privind tinerea contabilitatii şi raportarea financiara;
    d. Elaborarea politicilor contabile și altor reglementări interne în cadrul entităților in conformitate cu noile modificări in vigoare din 01 ianuarie 2019;
    e. Modificările la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” aprobat prin Ordinul 118/2013 - in vigoare din 01 ianuarie 2019.
2. Particularitati privind modificarile fiscale din 2018 si modificarile aplicabile din 2019
    a. Retrospectiva modificărilor aferente impozitului pe venit în anul 2018;
    b. Reguli speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru anul 2018;
    c. Evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
    d. Particularitatile deducerii uzurii in scopuri de impozit pe venit;
    e. Inchiderea perioadei fiscale 2018 si modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN12);
    f. Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.178 din 26 iulie 2018 (în vigoare de la 01 octombrie 2018);
    g. Particularitățile calculării și declarării contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală în anul 2019.
    h. Impozitele și taxele locale: modificările și modul de aplicare pentru anul 2019;
    i. Particularitățile calculării TVA si accizelor în conformitate cu modificările operate în 2018, privind:
    i. НORECA;
    ii. e-factura;
    iii. avizul de însoțire a mărfurilor, etc.
    j. Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală - Legalizarea capitalului, modul de atribuire la pierderi a amenzilor și penalităților.

Pe parcursul celor 2 zile de seminar, contabilii și directorii financiari ai companiilor membre EBA au avut posibilitatea să facă cunoștință cu aspectele practice al exercițiului financiar 2018 și să învețe despre tendințele fiscale aplicabile în 2019 direct de la specialiștii Cromwell Evan Global, Oana Motoi, Senior Partner, Veronica Covalschi, Tax Manager și Irena Ratcov, Senior Tax Manager.

La seminar au participat și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și reprezentanți ai Business Hub-urilor din Moldova.

Seminarul a fost organizat de Asociația Businessului European în parteneriat cu Cromwell Evan Global.

Acest eveniment este realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene și cofinanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării.”

 

Alte noutăţi

 

© 2012–2020 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO