Mediul de Afaceri - Actualități

19 ianuarie 2018

Ședință pe noua lege a publicității

În data de 19 ianuarie 2018, EBA a participat la o ședință organizată de către Oficiul Consiliului Europei în Moldova, cu reprezentanți ai mediului de afaceri, societății civile și autorităților publice, focusată pe discuții privind modificările propuse ce țin de noua lege a publicității.

18 ianuarie 2018

Sedință tehnică referitoare la Legea Comerțului Interior.

În data de 18 ianuarie 2018, membrii EBA au participat la o ședință tehnică cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, în legătură cu propunerile din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii referitor la Legea comerțului intern.

17 ianuarie 2018

Ședință tehnică cu Serviciul Fiscal de Stat și CNAS

În data de 17 ianuarie 2018, membrii EBA au participat la o ședință cu reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat și CNAS, pe aspectele tehnice vis-a-vis de dările de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat calculate (Forma IPC18).

27 decembrie 2017

Ședință la ANSA pe problemele din domeniul industriei prelucătoare de carne

În data de 27 decembrie 2017, EBA a participat la ședința cu procesatorii din domeniul industriei prelucătoare de carne la ANSA, focusată pe probleme actuale în domeniul producerii și comercializării produselor din carne.

21 decembrie 2017

Ședință la Consiliul Economic, pe modificările recente a legislației migrației forței de muncă.

În data de 21 decembrie 2017, EBA a participat la ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, axată pe prezentarea făcută de reprezentanții de la Biroul Migrație și Azil, pe cele mai importante modificări a cadrului legal ce reglementează statutul străinilor, introduse de amendamentele recent aprobate a Legii migrației forței de muncă și Legea statutului străinilor.

19 decembrie 2017

Ședința Comitetului Resurse Umane al EBA

În data de 19 decembrie 2018, a fost organizată ședința Comitetului Resurse Umane al EBA. Ședința a fost deschisă și condusă de către Șeful Comitetului Resurse Umane EBA, Diana Neagu. Discuțiile au fost axate pe definitivarea poziției finale a membrilor EBA asupra ultimei variante a proiectului noului Cod al Muncii, revizuită în vederea îmbunătățirii prin prisma celor mai bune practici la nivelul UE.

18 decembrie 2017

Ședință în cadrul Ministerului Justiției privind reforma sistemului de sancționare în domeniul activității de întreprinzător.

În data de 18 decembrie 2017, EBA a participat la o ședință organizată de către Ministerul Justiției, cu reprezentanți ai mediului de afaceri, societății civile și autorităților publice, axată pe discuții privind modificările propuse cadrului legal legat de sistemul de sancționare în domeniul activității de întreprinzător, care se referă în special la Codul Penal, Codul de Procedură Penală, Codul Contravențional, Legea privind controlul de stat al activității comerciale, etc. Aceste discuții sunt organizate în urma mai multor întâlniri tehnice pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, inclusiv cu donatorii internaționali.

14 decembrie 2017

Membrii EBA la o întâlnire cu reprezentanți ai Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

În data de 14 decembrie 2017, membrii EBA au participat la cea de-a două întâlnire cu reprezentanți ai Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, pentru a continua discuția cu privire la recomandările incluse în documentul de poziție elaborat de EBA, pe noul proiect de lege pe modificarea legislației pentru protecția datelor cu caracter personal.

12 decembrie 2017

Ședință la Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe modificările Legii drumurilor.

În data de 12 decembrie 2017, EBA a participat la o ședință a Ministerului Economiei și Infrastructurii, pentru a discuta modificările propuse pentru Legea drumurilor, ce afectează negativ companiile în sectorul publicității, cu posibile riscuri de interferență cu principiile autonomiei locale, datorită interpretării eronate a dispozițiilor curente din lege, care ar fi putut duce la interzicerea plasării panourilor de publicitate pe străzi.

30 noiembrie 2017

Întâlnire cu grupul de lucru al Serviciului Vamal

În data de 30 noiembrie 2017, EBA a participat la o ședință organizată de către Serviciul Vamal. Printre temele discutate, EBA a evidențiat implicarea necesară a Serviciul Vamal și nevoia de a îmbunătăți Decretul Guvernamental 974, pe procedurile de evaluare în vamă.

 

Publicații

 

© 2012–2019 European Business Association
All rights reserved. Using materials from this site is permitted only with reference.

Website by AMIGO