Asociatia Businessului European (EBA Moldova) este in cautarea unor companii prestatoare de servicii de sprijin pentru 20 de Intreprinderi Mici si Mijlocii

1. Context

Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. 

Una din activitățile proiectului presupune finanțarea a șase Centre (Hub-uri) de Suport în Afaceri pentru a sprijini crearea și dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) viabile și generarea oportunităților de stimulare a dezvoltării economice în regiuni. Centrele de Suport în Afaceri vor servi ca mijloc eficient în susținerea inițiativei private și vor contribui la fortificarea parteneriatului dintre sectorul public și privat în atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă a comunităților și regiunilor.

2. Scop

În cadrul Proiectului Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării, EBA Moldova a lansat un concurs de granturi pentru IMM-urile care intenționează sa exporte pe piața UE.

Astfel, au fost selectate 20 de companii, în baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Proiect, din mai multe regiuni ale țării, din rândul beneficiarilor Business hub-urilor din Chișinău, Orhei, Bălți, Comrat și Tiraspol pentru a beneficia de un grant in valoare de 2000 Euro. În acest sens, valoarea unui serviciu prestat către fiecare companie nu va depăși 2000 de euro.

Scopul acestor granturi constă în oferirea unui suport individual companiilor câștigătoare cu intenția de a-i ajuta în extinderea acestora pe piața UE.

3. Angajament

Cele 20 de companii selectate au ales serviciile pe care le consideră cele mai necesare, în scopul pregătirii de export pe piața UE . Acest anunț constă în selectarea acelor companii prestatoare de servicii de suport care vor raspunde la necesitățile invocate de companiile beneficiare.

Un prestator de servicii poate depunde dosarul pentru unul sau mai multe servicii enumerate mai jos:

Necesitățile invocate de companiile beneficiare:

-          Sprijin pentru companii in domeniul de certificare (produse industriale si agroalimentare in scopul exportului acestuia pe piata UE)

-          Elaborare produs video in scopul utilizării acestuia ca instrument de vizibilitate, ca exemplu în participarea la expozitii internationale, în scop de promovare etc.)

-          Sprijin oferit companiilor in vederea identificarii partenerilor pe piata Romaniei (ofertele trebuie sa fie ajustate la specificul companiei din RM)

-          Sprijin in elaborarea de design pentru ambalaje in scopul sustinerii companiei in exporturi pe piata UE

-          Sprijin in dezvoltarea instrumentelor de marketing digital si imbunatatirea vizibilitatii/ promovarii companiei in mediul online

-          Sprijin in elaborarea paginii web pentru companiile care intentioneaza sa exporte pe piata UE

-          Sprijin in procesul de inregistrare a marcii companiei (pentru 1-2 produse)

4. Criterii de selectie:

- experiența în acest domeniu, demonstrată prin CV-ul companiei;

- flexibilitate în finalizarea serviciilor de suport, intr-ucât va fi necesară o conlucrare minuțioasă cu companiile beneficiare, care va fi urmată de detalizări frecvente și raportări ulterioare;

- posibilitatea de a oferi servicii calitative, pentru a putea capacita compania în mod practic, așa ca după finalizarea serviciilor de suport, compania sa fie pregatită pentru primul export;
- personal orientat spre o conlucrare posibil minuțioasă, cu reprezentanți ai IMM, cu atitudine profesionistă și orientare spre un rezultat calitativ;

- flexibilitate în transferul fondurilor la Cota TVA 0%, într-ucât Poriectul nu este plătitor de TVA.

- Fondul disponibil pentru 1 tip de serviciu, nu depășește suma de 2000 de Euro, motiv pentru care compania va presta acel serviciu în măsura în care nu va depăși această sumă.

- Compania va remite o ofertă de preț când va aplica pentru serviciul selectat.

La final de suport, compania selectată va prezenta un Raport de lucru în consultațiile și serviciile oferite.
Materiale suplimentare gen fotografii sau corespondență salvată, ar putea fi necesară mai mult în scop de raportare pentru Proiectul finantator.

EBA Moldova își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii, în procesul de selecție.

5. Procedura de aplicare

Companiile interesate pot remite interesul lor de colaborare urmate de materialele menționate mai jos, printr-un email la info@eba.md cu mențiunea despre denumirea serviciului pentru care depune dosarul, până la data de 22 Noiembrie:
1. CV-ul companiei

2. Oferta financiară

Această activitate este realizată de Asociația Businessului European cu suportul financiar al Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est Europene în cadrul proiectului  ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”