DECLARAȚIA EBA MOLDOVA

EBA Moldova salută decizia Președintei Republicii Moldova, Dnei Maia SANDU privind refuzul în promulgarea inițiativei legislative nr 18/2021, care prevede modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior prin introducerea noilor prevederi de limitare a mărimii reducerilor comerciale și a perioadei de desfășurare a acțiunilor/activităților de marketing și publicitate.

Subliniem că adoptarea prevederilor nominalizate limitează în mod direct atât principiul libertății comerțului, garantat de Constituția RM (art. 9 și 126) cât și principiul libertății contractuale a parților stabilit de legislația civilă în vigoare. Mai mult ca atât, reglementarea mărimii discount-ului reprezintă o intervenție directă a statului în formarea prețurilor la produs, care va afecta direct consumatorul. Totodată, subliniem că prin aprobarea amendamentelor propuse vor fi create condiții neechitabile pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii, care se află într-o poziție mai vulnerabilă față de omologii săi mai mari și, astfel nu vor putea asigura implementarea prevederilor legale.

Conform practicii internaționale, orice restricție normativă se aplică doar în cazul acordurilor care împiedică, restrâng sau denaturează concurențaRespectiv, fiecare acord în parte între furnizor şi comerciant, trebuie să fie analizat separat în vederea stabilirii restricționării concurenței, iar stabilirea unor interdicții absolute de încheiere a unor contracte între toţi comercianții şi furnizorii din domeniul produselor alimentare, fără a specifica cercul exact al subiecților care cad sub incidența interdicțiilor, este incompatibilă cu standardele internaționale în domeniul concurenței.

În acest context, reiterăm despre necesitatea susținerii producătorilor autohtoni prin alte practici și măsuri care derivă din strategiile naționale în domeniul agroalimentar, prin care se prioritizează dezvoltarea unor sectoare anumite, categorii de produse, ceea ce stă la baza unei colaborări dintre instituțiile relevante ale statului, producătorii și retaileri, astfel facilitând promovarea produselor autohtone în anumite perioade de timp.