EBA Achievement la Politica bugetar-fiscală 2024

EBA activă în suportul businessului în cadrul procesului de aprobare a Politicii bugetar-fiscale 2024
 
În lumina mai multor ședințe în cadrul cărora comunitatea EBA a intervenit cu un șir de propuneri de modificare prioritare pentru Politica bugetar-fiscală 2024, la data de 20 iulie 2023, a fost aprobată de către Parlament, în a doua lectură, Legea data, care prevede următoarele subiecte stringente comunității EBA, și anume:
- Oferirea unor Concretizări a noțiunii de „subdiviziune”;
- Aplicarea unui regim fiscal separat activității de colectare a deșeurilor de metale feroase și neferoase;
- Expunerea într-o redacție nouă a art.49 în vederea mentinerii regimului facilitar în raportul rezidenților ZEL-urilor;
- Calendarul accizelor setat pentru următorii trei ani cu cote ale accizelor rezonabile;
- Modificarea termenului maximal de comercializare a produselor menționate marcate cu timbru de acciz – 30 de luni.

De asemenea, pentru munca prodigioasă și efortul depus în cadrul exercițiului de consultare a propunerilor stringente mediului de afaceri în materie fiscală, aducem sincere mulțumiri Comitetului pe Fiscalitate EBA, și în special Președintei Comitetului, dnei Diana Illiciev, Contabil Șef Victoriabank și Co-președintelui dlui Constantin Agafita, Manager de Audit Baker Tilly Klitou and Partners, precum și experților în domeniul fiscal din cadrul companiei SAIPH Consulting House, dnei Tatiana Stavinschi și dlui Nicolae Cretu.

Coordonatorul Comitetului EBA pe Fiscalitate si Vama: Sandra Dolghii, Manager Politici Fiscale EBA.