(EBA Moldova) a lansat Programul de instruire în analiza impactului (analiza ex ante/analiza impactului de reglementare AIR)

Asociația Businessului European (EBA Moldova) a dat start Programului de instruire în analiza impactului (analiza ex ante / analiza impactului de reglementare AIR), care prevede 3 zile de curs (17, 18, 19 noiembrie) pentru reprezentanții instituțiilor publice și a sectorului privat

Prima zi de curs cu începerea din 17 noiembrie, dedicată în mod special, conducerii de vârf a autorităților publice, a fost lansată de înalții oficiali: Dl Roman Cazan, Secretar general adjunct al Guvernului, Dl Sergiu Gaibu, Ministrul Economiei precum si Dl Vladislav Caminschi, Vicepreședintele Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător, Director executiv al CNPM. Evenimentul din 17 noiembrie a evidentiat in prim plan esența și importanța analizei impactului, rolul acestei analize in procesul decizional de formare a politicilor publice precum si necesitatea de implicare a instituțiilor multiple si a sectorului asociativ in acest proces legislativ. Sesiunea a fost ajustată în special pentru persoanele cu funcții de conducere ale instituțiilor împuternicite: Miniștri, Secretari de stat, Directori de autorități publice, astfel axându-se pe rolul și avantajele AIR în îmbunătățirea actelor normative. Sesiunea s-a referit la bunele practici internaționale, inclusiv din UE și a prezentat experiența din Moldova în implementarea AIR.

Evenimentul a fost deschis de către Dna. Mariana Rufa, Director Executiv al Asociației Businessului European (EBA Moldova), care a menționat importanța acestui subiect.

„Procesul de Analiză a Impactului de Reglementare este unul preluat din statele UE, care are o tradiție de durată și care a demonstrat eficacitatea lui prin asigurarea unui nivel înalt de transparență, încredere și implicare a tuturor părților interesate în procesul decizional ce ține de politici publice. AIR este un proces obligatoriu în Republica Moldova din 2008 și se desfășoară cu succes și într-o manieră inclusivă. Există și un secretariat, un grup de lucru care adună reprezentanți din mai multe asociații, ministere si autorități publice. Acest proces se desfășoară sub egida Cancelariei de Stat a RM, deci are o importanță enormă în procesul de formare a politicilor, în procesul de promovare a diferitor amendamente legislative. Pe această cale, în numele Asociației și în general, în numele sectorului asociativ invit toate instituțiile să se implice activ în acest proces transparent și să asigure o inițiativă de dialog și de discuții”, a menționat Mariana Rufa.

Totodată, acest curs urmărește două obiective:

  • pentru persoanele decidente din instituțiile abilitate cu elaborarea actelor normative (secretari de stat, deputați, funcționari publici de conducere), informarea despre esența și importanța analizei impactului, servind drept suport în valorificarea beneficiilor sistemului de analiză a impactului;
  • pentru persoanele implicate în elaborarea și avizarea actelor normative, explicarea principalelor elemente ale analizei impactului, precum sunt prevăzute de Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.23 din 18.01.2019, care ține cont și de „Orientările pentru o mai bună legiferare” ale Comisiei Uniunii Europene, SWD (2015)111 final, din 19 mai 2015.

La curs au participat Secretari de stat, Deputați, Funcționari publici de conducere și persoanele implicate în elaborarea și avizarea actelor normative, din cadrul instituțiilor împuternicite să elaboreze acte normative.

Roman Cazan, Secretar general adjunct al Guvernului: „După cum cunoaștem, analiza impactului de reglementare a devenit obligatorie și se aplică încă începând cu anul 2008. Pot afirma că se muncește constant în implementarea și dezvoltarea în continuare a mecanismului de analiză de impact, inclusiv în vederea atingerii indicatorului din programul de activitate a Guvernului 2022. La fel, având în vedere fluxul constant de cadre în autorități, de lipsa de cunoștințe în acest domeniu, eu consider că este deosebit de important petrecerea cu regularitate la astfel de instruiri legate de analiza de impact, deoarece consolidarea capacităților și cunoștințelor funcționarului public în efectuarea analizelor de impact, crește substanțial calitatea reglementărilor elaborate”.

Sergiu Gaibu, Ministru al Economiei: „Atât noua guvernare și Ministerul Economiei în tandem cu fracțiunea parlamentară majoritară, noi vrem să facem o serie de schimbări și este de fapt o hartă de oportunitate pentru mediul de afaceri, pentru a face schimbări regulatorii. Analiza de impact este un element absolut indispensabil al acestui proces”.

Vladislav Caminschi, Vicepreședintele Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, Director Executiv al CNPM: „Justificarea intervenției statului în diferite domenii pentru a crea un anumit cadru de reglementare este foarte important pentru noi. Noi transpunem sau implementăm Acordul de Asociere prin care vin o serie de reguli de joc pentru mediul de afaceri. Și atunci, noi suntem în acest grup pentru ca, aceste reglementări care vin în baza acordului de asociere să nu fie mixate cu abordările noastre vechi pe care le-am avut anterior, din simplu motiv că acestea creează o presiune administrativă suplimentară asupra mediului de afaceri”.

Programul de instruire este desfășurat de Dl Roman Laduș, Epert în Analiza Impactului de Reglementare, cu experiența vastă în elaborarea amendamentelor normative, metodologii, manuale, materiale de instruire, documente de analiză a impactului și a predat cursul de instruire în acest domeniu pentru funcționari publici, reprezentanți ai comunității de afaceri și societății civile în Moldova, Georgia, Uzbekistan, Kosovo, Croația, Macedonia, Serbia, Turcia, Slovacia, Montenegro.

Evenimentul integral poate fi urmărit AICI.

Text preluat:
https://realitatea.md/asociatia-businessului-european-eba-moldova-a-lansat-programul-de-instruire-in-analiza-impactului-analiza-ex-ante-analiza-impactului-de-reglementare-air/