Brodsky Uskov Looper Reed & Partners

www.bulr.com

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este una dintre cele mai notorii companii juridice şi de consulting din Republica Moldova.

Misiunea noastră constă în prestarea serviciilor juridice şi de consulting, ce corespund standardelor internaţionale, companiilor care se află în curs de adaptare la condiţiile specifice din regiunea Europei de Est, precum şi, acordarea asistenţei în procesul de activitate a acestora pe teritoriul Republicii Moldova.

Experţii companiei oferă suport juridic în urmatoarele domenii:

  • Activitatea în Domeniul Dreptului Corporativ şi Încorporarea
  • Procese de Judecată Internaţionale şi de Arbitraj
  • Proceduri prejudiciare şi procese de judecata pe teritoriul Republicii Moldova
  • Proprietatea intelectuală, Drepturile de Autor şi Mărcile Comerciale
  • Tranzacţii internaţionale, Investiţii şi Finanţarea Proiectelor
  • Activitatea în Domeniul Financiar-Bancar
  • Asistenţa şi Consultarea Operaţiunilor Financiare şi a Celor de Plată
  • Reprezentarea Intereselor Juridice în Relaţiile cu Guvernul
  • Acorduri şi Contracte Guvernnamentale
  • Expertiza şi Diagnosticul Juridic