Președintele onorific

Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova au cunoscut o dezvoltare dinamică în ultimii trei ani. Negocierile privind Acordul de asociere au avansat considerabil pe când discuţiile privind Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC), care va reprezenta o parte integrată a Acordului de asociere, au fost lansate încă la începutul anului 2012.

Crearea Asociaţiei Businessului European (EBA) este foarte oportună, propunându-și să acompanieze evoluția evenimentelor de la fața locului, din Chișinău.

EBA nu intenţionează doar să pună în aplicare cele mai bune practici de management de afaceri şi standardele UE, dar este, de asemenea, o platformă pentru dialog şi facilitarea schimburilor comerciale.

UE salută călduros eforturile EBA de a atrage investiţii străine şi  de a facilita schimburile comerciale între întreprinderile din Moldova şi  partenerii străini. În contextul procesului de negociere a ZLSAC/DCFTA rolul acestei asociații va fi crucial în orientarea şi în creşterea gradului de conştientizare în rândul comunităţii de afaceri asupra a ceea ce este ZLSAC/DCFTA şi asupra implicaţiilor sale de afaceri în ansamblu.

În scopul de a atrage investiţiile străine şi de a cataliza întreprinderile locale să se extindă, mediul de afaceri are nevoie de monitorizare constantă şi, dacă este nevoie, de îmbunătăţire. În acest sens, EBA va permite un dialog mai deschis şi constructiv între comunitatea de afaceri și  Guvernul Republicii Moldova.

Sunt convins că EBA va fi în măsură să contribuie în mod pozitiv la modernizarea mediului de afaceri din Moldova, astfel oferind un support pentru întreaga ţară să se alinieze în continuare şi să se apropie de legislaţia, de politicile şi standardele UE.

Îi doresc preşedintelui EBA şi tuturor celorlalţi membri ai consiliului de administraţie al ABE o cale ușoară, fără probleme întru dezvoltarea EBA. EBA  în orice moment poate conta pe sprijinul Delegaţiei UE în Moldova. 

Jānis Mažeiks 

Preşedintele de onoare al EBA,
Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova.