Codul de etică

Codul de conduită  al EBA cuprinde sfera de interese a tuturor părților interesate,  atât investitorii străini, companiile locale, mass-media, cât  şi persoanele dornice să adere sau să beneficieze de activităţile EBA, de asemenea acest cod de etică implică și stabilirea unor norme şi principii care stau la baza  comportamentului tuturor celor care interacţionează cu EBA.

Companiile din ţările care sunt în curs de dezvoltare se conving că acele criterii tradiţionale financiare nu sunt întotdeauna suficiente pentru a atrage investitori sau pentru a cuceri noi pieţe atât din cadrul UE, cât și din întreaga lume. Piața cererii şi ofertei nu poate fi dezvoltată având doar o bază superficială. Companiile trebuie să demonstreze un comportament ce nu contravine  principiilor de bună guvernare corporativă.

Ca o uniune de entităţi juridice, Asociaţia Businessului European consideră că principiile şi normele târgului de afaceri trebuie să servească drept o platformă pentru performanțele sale care trebuie să fie împărtăşite şi aprobate de către toţi membrii EBA:

 1. Cadrul afacerii dumneavoastră şi comportamentul etic reprezintă o regulă de joc de interacțiune cu alte companii
 2. Să se acţioneze cu onestitate şi întotdeauna să se adopte un comportament etic, chiar şi în situaţiile în care legea este neclară sau este încă în curs de dezvoltare
 3. Să pună în aplicare  cele  mai bune practici de management de afaceri
 4. Să respecte drepturile de proprietate intelectuală şi altele drepturi de proprietate
 5. Să păstreze un mediu prietenos de afaceri pentru investitori
 6. Să aprofundeze cunoștințele ce țin de domeniul afacerilor
 7. Să sprijine şi să participe la evenimentele organizate EBA
 8. Discuţii introductive constructive ale comitetelor sectoriale şi trans-sectoriale, permiţând astfel dialogul politic cu Guvernul pentru a îmbunătăţi climatul de afaceri
 9. Niciodată să nu faci acțiuni care ar putea afecta reputaţia EBA
 10. Încurajează un comportament ce e  în conformitate cu buna guvernare,  principiile de integritate şi practicile anticorupţie
 11. Să împărtăşească şi să respecte importanţa protecţiei mediului, drepturile omului şi egalitatea de şanse pentru toţi
 12. Susţinerea şi promovarea pentru punerea în aplicare a acestor principii, de către membrii EBA , cât şi de întreg mediul de afaceri din Republica Moldova.

Asociația Businessului European  sprijină cu fermitate Pactul Global ce cuprinde zece principii în domeniul drepturilor omului, muncii, mediului și sfera anticorupţie, care s-au bucurat de un consens universal şi sunt derivate din:

 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
 • Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă
 • Declaraţia de la Rio privind Mediul şi Dezvoltarea
 • Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei

Pactul Global al ONU cere companiilor să includă, ​​să sprijine şi să adopte în cadrul sferei lor de influenţă, un set de valori de bază în domeniul drepturilor omului, standardelor muncii, mediului şi sferei anticorupţie

Drepturile Omului:

Principiul 1: companiile trebuie să susţină şi să respecte protecţia drepturilor omului proclamate la nivel internaţional.

Principiul 2: asiguraţi-vă că acestea nu sunt complici la abuzuri ale drepturilor omului.

Dreptul Muncii:

Principiul 3: companiile trebuie să susţină libertatea de asociere şi recunoaşterea a dreptului la negociere colectivă.

Principiul 4: eliminarea tuturor formelor de muncă forţată şi obligatorie.

Principiul 5: abolirea definitivă a muncii copilului.

Principiul 6: eliminarea discriminării în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi profesia.

Dreptul Mediului:

Principiul 7: companiile trebuie să prezinte o abordare precaută a provocărilor de mediu.

Principiul 8:  să desfăşoare acţiuni de promovare a unei mai mari responsabilităţi față de mediu.

Principiul 9: să încurajeze dezvoltarea şi difuzarea tehnologiilor ecologice.

Anticorupţie:

Principiul 10: Companiile trebuie să lupte împotriva corupţiei, în toate formele sale, inclusiv mituirea şi extorcarea.

Este important ca principiile târgului de afaceri, în combinaţie cu valorile recunoscute la nivel global să  fie aplicate  într-un mod care cuprinde esenţa acestuia, însă, acest fapt poate fi viabil doar în condițiile unei creşteri economice şi financiare dinamice şi a unui climat atractiv politic şi de afaceri care susţine perspectivele de succes şi dezvoltarea durabilă a ţării.