BC Energbank SA

www.energbank.md

2018 EBA SILVER Member

Banca Comercială ENERGBANK este societate pe acţiuni. Banca a fost creată la 16 ianuarie 1997. 96,8% din acţiunile Băncii aparţin întreprinderilor cu diferite forme de proprietate, iar 3,2% aparţin persoanelor particulare. Capitalul statutar al Băncii alcătuieşte 100'000'000 lei (la data de 31/12/2010 - 8,23 mln. USD).

Banca este cofondatoarea societăţii interbancare de garanţie a creditelor «Garantinvest», a biroului de istorii creditare "Biroul de credit", a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al RM,  este membru al Bursei de Valori a Moldovei şi al arhivei naţionale, participantă profesionistă pe piaţa hîrtiilor de valoare, membru al Asociaţiei băncilor din Moldova, membru asociat al sistemului internaţional de plăţi "VISA" Int. şi "MasterCard" Int. Auditor al Băncii este compania internaţională de audit Grant Thornton.

Misiunea Băncii constă în a fi o instituţie financiară respectată şi prosperă, care ocupă poziţii stabile pe piaţă, conducîndu-se de standardele mondiale în domeniul prestării serviciilor bancare şi al principiilor eticii corporative.