EBA a participat la sedinta organizata de catre Ministerul Finantelor, pe marginea Politicii Fiscal Vamale 2023

La data de 25 noiembrie 2022, la Ministerul Finanţelor a avut loc sesiunea de consultări pe marginea proiectului politicii fiscale, la care au fot prezentate principalele măsuri incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale și, analizate o serie de propuneri în acest sens pentru anul 2023, îndreptate spre crearea condițiilor favorabile dezvoltării mediului de afaceri.
 
Printre principalele priorități abordate s-au regăsit următoarele:
- amânarea intrării în vigoare a mecanismului prețurilor de transfer, precum și revizuirea dreptului serviciului fiscal de stat de recalificare a tranzacțiilor.
- implemetarea sistelului REP (responsabilitatea extinsă a producătorului) cu oferirea de alternativă: fie prin achitarea în continuare a taxei de poluare a mediuui, fie prin asumarea și implemetarea REP, deci prin scutirea plății pentru poluarea mediului, pentru contribuabilii care ating țintele prevăzute de legislație.
- revizuirea propunerii de majorare a impozitului pe venit la dobânzile acordate persoanelor fizice.
- introducerea dreptului de scutire de TVA cu dreptul de deducere pentru energie electrică, de echilibrare pentru participanții la piața energiei electrice.
- abolirea accizei la alcoolui etilic denaturat, în scop industrial.
- revizuirea taxelor din sectorul telecom și optimizarea acestora.
- excluderea impozitării progresive cu aplicarea cotei de 18% la impozitarea veniturilor peste 1 milion lei.
- scutirea ajutoarelor materiale acordate angajaților (pentru perioada rece a anului).
- scutirea/amânarea de TVA pentru panouri fatavoltaice și invertoare, cu eliminarea taxei vamale achitate la import.
- asigurearea unei abordări predictibile în raport cu calendarul de accize.
- revizuirea modului de impozitare a activității de colectarea a deșeurilor de metale ( feroase și neferoase ).
- eliminarea limitei de 5 ani pentru raportarea pierderilor fiscale înregistate.