EBA participa la sedinta Grupului de lucru nr. 6 aferenta dezvoltarii sistemului de control din domeniul raporturilor de munca

EBA a participat la prima ședință a Grupului de lucru nr. 6 (protecția și securitatea muncii). Grupul de lucru dat a fost creat de către Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM, în lumina Dispoziției Guvernului cu privire la reformarea sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător nr. 108-d din 25 iulie 2023.

În cadrul ședinței date au fost discutate cadrul normativ aferent domeniului controlului efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii care necesită a fi supus modificării, precum și corelările (sub)domeniilor de control, între Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și procedurile specifice ale controalelor efectuate de către instituția menționată.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutată procedura efectuării controalelor comune cu alte organe de stat cum ar fi Serviciul Fiscal de Stat, precum și atribuțiile inspectorilor în cadrul controalelor respective.

EBA a fost reprezentată de către dl. Eduard Gurin, Asociat, Vernon David Law Firm.