Întâlnirea EBO la nivel mondial

EBA Moldova participă la WorldWide EBO Meeting organizată la Bruxelles.

Mariana Rufa, CEO EBA Moldova a prezentat problemele prioritare cu care se confruntă afacerile europene și moldovenești în contextul războiului din Ucraina, precum și în cadrul implementării AA/DCFTA.

Una dintre problemele cheie discutate cu DG Trade, Business Europe, DG Grow, este blocajul imens, împovărat la frontiera moldo - ucraineană și moldo-română, precum și multiplele impacturi negative pentru ale acestora pentru Moldova.