Analiza Declarării Stării de Urgență vs. Imedimentul justficator (Forța majoră), elaborată de compania de avocatură Vernon David, Membrul EBA

Analiza poate fi accesata, aici.