Data Protection Law Firm

www.gdpr.md

DATA PROTECTION LAW FIRM este o companie specializata in furnizarea de consiliere juridica si implimentarea cerințelor de securitate în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

Profilul companiei se bazează pe furnizarea de servicii legate de regimul juridic de protecție a datelor cu caracter personal, precum și de legislația aferentă privind secretul de stat, secretul comercial, secretul fiscal, secretul medical, precum și alte informații cu accesibilitate limitată. 

Serviciile oferite de companie sunt tintinte către respectarea dreptului fundamental al individului la viața privată și asigurarea regimului legal de protectie a datelor cu caracter personal de către operator și procesatori de date. 

Realizarea acestui drept modern este atribuită unei tinere echipe ambițioase care are o practică cumulativă și o experiență profesională de mai bine de 10 ani în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Echipa de asemenea are experiența inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal în cadrul organizațiilor internaționale și sectorul privat. 

Ne bazăm pe deplin pe calitatea serviciilor pe care le furnizam, respectiv ne asumăm responsabilitatea livrabilelor prin reputație și garanții bănești.