Întâlnirea Membrilor EBA cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat

Întâlnirea Membrilor EBA cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat

La data de 06 noiembrie 2023, Membrii EBA s-au întâlnit cu dl Petru Rotaru, Ministrul Finanțelor și dl Petru Griciuc, Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat. În cadrul întrunirii au fost discutate subiecte de actualitate și stringente mediului de afaceri:

  • Implementarea conceptului Prețurilor de transfer și Recalificarea tranzacțiilor;
  • Rescrierea Codului fiscal – propuneri si perspective;
  • Deficiențele la calcularea Taxei pentru dispozitivele publicitare;
  • Deficiențele la prezentarea dărilor de seamă și raportării Tichetelor de masă;
  • Revizuirea procedurii de raportare în baza Ordinului SFS nr. 427/2018 aferente metodelor și surselor indirecte;
  • Modificarea Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului- ajustarea termenului de raportare prevăzut de Legea nr. 1540/1998;
  • Simplificarea raportării privind tichetele de masă;
  • Odată cu implementarea Registrului Electronic al Angajaților pentru mediul privat, dezvoltarea modului de vizualizare a informației despre potențialul salariat, de către angajator cu acordul salariatului dat.

Această activitate a fost realizată de Asociația Businessului European cu suportul financiar al Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est Europene în cadrul proiectului  ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”.