Membrii EBA in dialog cu Dl. Radu Marian, Vicepresedintele Comisiei Parlamentare "Comisia Economie, Buget si Finante" si reprezentanti

În cadrul ședinței au fost dezbatute propuneri de Politică Fiscală, precum:
- amânarea intrării în vigoare a mecanismului prețurilor de transfer, precum și revizuirea dreptului serviciului fiscal de stat de recalificare a tranzacțiilor.
- implemetarea sistelului REP (responsabilitatea extinsă a producătorului) cu oferirea de alternativă: fie prin achitarea în continuare a taxei de poluare a mediuui, fie prin asumarea și implemetarea REP, deci prin scutirea plății pentru poluarea mediului, pentru contribuabilii care ating țintele prevăzute de legislație.
- revizuirea propunerii de majorare a impozitului pe venit la dobânzile acordate persoanelor fizice.
- introucerea dreptului de scutire de TVA cu dreptul de deducere pentru energie electrică, de echilibrare pentru participanții la piața energiei electrice.
- abolirea accizei la alcoolui etilic denaturat, în scop industrial.
- revizuirea taxelor din sectorul telecom și optimizarea acestora.
- excluderea impozitării progresive cu aplicarea cotei de 18% la impozitarea veniturilor peste 1 milion lei.
- scutirea ajutoarelor materiale acordate angajaților (pentru perioada rece a anului).
- scutirea/amânarea de TVA pentru panouri fatavoltaice și invertoare, cu eliminarea taxei vamale achitate la import.
- asigurearea unei abordări predictibile în raport cu calendarul de accize.
- revizuirea modului de impozitare a activității de colectarea a deșeurilor de metale ( feroase și neferoase ).
- eliminarea limitei de 5 ani pentru raportarea pierderilor fiscale înregistate.