Workshop privind implementarea politicilor regenerabile în Republica Moldova

În perioada 4-5 iunie, EBA Moldova  a participat la atelierul de lucru privind implementarea politicilor regenerabile în Republica Moldova.

În cadrul acestui eveniment, autoritățile au împărtășit ultimele modificări și actualizări ale legislației naționale privind energia regenerabilă și detaliile legate de aceasta, în același timp companiile și antreprenprii din sectorul privat au avut posibilitatea să își prezinte proiectele, constrângerile și viziunea lor în domeniu.

În contextul angajamentului guvernului de a promova absorbția energiei regenerabile în Republica Moldova, Ministerul Economiei și Infrastructurii, susținut de Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile (IRENA) și Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova), a organizat o serie de ateliere în cadrul Săptămânii 2018 a Uniunii Europene privind energia durabilă, vizând împărtășirea tuturor celor mai recente evoluții ale țării către promovarea utilizării energiei din surse regenerabile cu părțile și actorii interesați de acest subiect. Având în vedere inițierea procesului de evaluare a disponibilității regenerabile a energiei (REN) cu sprijinul IRENA și în vederea sprijinirii eforturilor țării în consolidarea mediului favorabil pentru desfășurarea energiei regenerabile, primul atelier de consultare a experților a avut loc la 4 iunie. Evenimentul a reunit părțile interesate din domeniul energiei regenerabile care au discutat provocările și oportunitățile pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie în Republica Moldova.

Rezultatele discuțiilor au oferit o contribuție substanțială pentru pregătirea raportului RRA. În cadrul atelierului de lucru de 2 zile, au fost discutate un set de subiecte de natură tehnică, logistică, financiară și juridică, pentru a identifica modul cel mai adecvat de abordare a tuturor problemelor legate de dezvoltarea unui proiect de energie regenerabilă în Republica Moldova.

EBA Moldova a fost reprezentată de Anna Djurinskaia, Chief Financial Officer & Tax Policy Manager.