Workshop privind implementarea DCFTA

Pe data de 30 Martie EBA Moldova, reprezentată de Alexandra Popa a participat la workshopul ”Sporirea Oportunităților de Export a companiilor private din Transnitria”. Proiectul este implementat de Oxford Policy Management, finanțat de Good Governance Fund.

Scopul evenimentului a constat în identificarea necesităților sectorului privat în dezvoltarea și consolidarea activității sale de întreprinzător prin diversificarea piețelor de desfacere, în special accesarea pieței UE.
În cadrul evenimentului au fost prezentate beneficiile DCFTA, regimuri aplicabile în regiunea Transnistriană precum și evoluția comerțului exterior în Republica Moldova și regiunea Transnistriană.

Participanții la seminar au fost repartizați în grupuri de lucru în cadrul cărora au fost identificate următoarele necesități la problemele discutate:

- suport informațional în accesarea creditelor preferențiale și proiecte de asistență tehnică;

- elaborarea unei foi de parcurs privind accesarea pieței UE (autorizări, certificări, standarde, cerințe privind infrastructura calității, certificarea sanitar-veterinară etc.);

- stabilirea relațiilor de cooperare cu parteneri internaționali și metode de negocieri.