2013

  • Comentarii privind documentele pentru confirmarea cheltuielilor de transport/hrană în contextul deductibilității acestora.

  • Propuneri – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2014-2016