2018


 • Aviz consultativ privind barierele comerciale intampinate de sectorul privat la importul produselor alimentare de origine nonanimala.

 • Aviz consultativ la proiectul de Lege privind Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

 • Aviz consultativ elaborat in cooperare cu AmCham privind tarifele pentru platile percepute de catre Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor la efectuarea controalelor la frontiera pentru siguranta alimentelor.

 • Aviz consultativ cu privire la proiectul de Lege cu privire la Publicitate.

 • Aviz consultativ cu privire la aplicabilitatea Hotararii Bancii Nationale a Moldovei nr.200 din 09.08.2018 cu privire la  aprobarea Regulamentului cu privire la cerintele privind Prevenirea si Combaterea Spalarii banilor si finantarii Terorismului in activitatea bancilor.

 • Aviz consultativ la proicetul de lege pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comertul interior.

 • Document de Pozitie cu privire la gestionarea deseurilor in Republica Moldova.

 • Recomandari la amendarea Hotararii Guvernului nr.974 din 15 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii in vama amarfurilor.

 • Propuneri cu privire la amendarea Anexei 2 din Legea drumurilor nr.509 din 22.06.1995.

 • Aviz consultativ la proiectul Legii privind Siguranta produselor alimentare.

 • Propuneri cu privire la modificarea si completarea Hotararii Guvernului  nr. 289 din 14.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenta si calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale. 

 • Document de Pozitie privind Legea nr. 049/ 2018 cu privire la sectorul bancar.

 • Propuneri cu privire la Evidenta contabila si pastrarea documentelor primare in formatul electronic reglementate prin Legea contabilitatii si raportarii financiare nr. 287 din 15.12.2017

 • Propuenri cu privire la identificarae solutiilor privind depasirea situatiei create in domeniul importului de carne.

 • Aviz la proiectele de legi cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal.

 • Propuneri cu privire la aplicabilitatea Regulamentului privnd subventionarea crearii locurilor de munca.

 • Aviz la proiectul de lege cu privire la publicitate.

 • Propunere cu privire la modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.289 din 14.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenta si calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale.

 • Propunere cu privire la modificarea si completarea Politicii Fiscale si altor acte legislative si normative pentru anul 2019.

 • Document de poziție privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 144 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului.
 • Document de poziție privind propuneri de modificare a Anexei 1 din Codul Fiscal al Republicii Moldova

 • Document de poziție privind propuneri la proiectul de lege cu privire la publicitate

 • Inițiativă legislativă pentru modificarea și completarea unor acte legislative, înaintată de Parlamentul Republicii Moldova

 • Planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor pe specialități și domenii generale de studii în instituțiile de învățâmânt superior pentru anul de studii 2018-2019 și Planul (comanda de stat) locurilor cu finanțare din bugetul de stat, pe dimensiunea învățâmântului profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019

 • Document de poziție privind propuneri și obiecții la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a învățământului superior public
 • Propunere privind amendarea Codului Contravențional și a Legii cu privire la mărimea , modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

 • Document de poziție privind propuneri la proiectul de lege cu privire la eficiența energetică.

 • Document de Poziție cu privire la deficiențele întâmpinate de către mediul de afaceri în procesul implementării Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995.
 • Document de Poziție cu privire la anularea unor documente necesare pentru importul produselor de origine animală din Uniunea Europeană.

 • Document de poziție privind propuneri de amendare a Codului Educației.

 • Document de poziție privind implementarea Regulamentului cu privire la dificultățile întâmpinate în organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual.

 • Document de Poziție privind crearea unui mecanism nou de finanțare a instituțiilor de învățământ superior în Republica Moldova.
 • Document de poziție privind delegarea reprezentanților la Seminarul dedicat implementării legislației privind plata pentru poluarea mediului.

 • Document de Poziție cu privire la organizarea unui Seminar pentru reprezentanții mediului de afaceri pe parginea prevederilor Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului.
 • Comentarii privind modul de calcul a plății pentru poluarea mediului.

 • Document de Poziție privind implementarea EURO 5 și EURO 6.

 • Document de Poziție privind problemele din domeniul exportului de nuci.

 • Document de Poziție pe constrângerile de natură fiscală la exportul alcoolului etilic și a derivatelor din alcool etilic.

 • Propuneri privind noul Cod Vamal al Republicii Moldova.

 • Document de Poziție pe Proiecte de modificări legislative privind înregistrarea mijloacelor de transport în Republica Moldova.

 • Document de Poziție privind punerea în aplicare a formularului tipizat Forma IPC18 - Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. 

 • Document de Poziție pe Hotărârea Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1516 din 29 decembrie 2007 privind modul de înregistrare a prețurilor maxime de vânzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru.