2022

1. Document de pozitie asupra proiectului de lege privind modificarea codului contraventional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 4 din 12.01.2022. 8.02.2022

2. Document de pozitie la proiectul Hotararii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (legea practicilor comerciale neloiale) ("Proiect") 11.02.2022

3. Proiectul hotararii Guvernului privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 546/ 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de amenajare si exploatare a cheiurilor temporare si edificiilor aferente pe caile navigabile interne ale Republicii Moldova 11.02.2022

4. Document de pozitie cu privire la lista de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul cerintei de efectuare a evaluarii impactului asupra protectiei datelor 15.02.2022

5. Propunerile EBA Moldova si Asociatiei Bancilor din Moldova cu privire la modificarea Codului de executare pe marginea relatiei dintre executorii judecatoresti si sectorul bancar 14.03.2022

6. Extinderea neutralității fiscale din perspectiva impozitului pe venit și TVA în raport cu acțiunile întreprise de companiile pentru susținerea refugiaților din Ucraina 24.03.2022

7. Propunerea privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 693 din 11.07.2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit 25.03.2022

8. Preocuparile EBA Moldova identificate de catre mediul de afaceri in raport cu situatia din Ucraina 25.03.2022

9. Document de pozitie cu privire la onorarea contractelor de achizitii publice 4.04.2022

10. Propuneri de modificare a Codului Muncii 14.04.2022

11. Avizare repetata proiectul definitivat al hotararii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (legea practicilor comerciale neloiale), numar unic 27/ ME/ 2022 22.04.2022

12. Propuneri EBA de modificare a Codului Muncii 11.05.2022

13. Propuneri de modificare cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/ 2003 - art. 1, 33, 34, ș.a.; Legea nr. 158/ 2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public - art. 27, 34, 42 ș.a. 23.04.2022

14. Document de pozitie asupra Proiectului de modificare a hotărârii Guvernului pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante și Dispoziția CSE nr.02/2022 25.05.2022

15. Respectarea angajamentelor Acordului de Asociere RM-UE/ cu privire la lacuna de reglementare a cerintelor fitosanitare fata de ambalajul din lemn 13.06.2022

16. Provocările cu care se confruntă întreprinderile europene la granița cu UE din cauza războiului din Ucraina 13.06.2022

17. Propunerile prioritare cu privire la modificarea si completarea Politiii Fiscale si Vamale si altor acte legislative si normative pentru anul 2023 15.06.2022

18. Ref: proiectul hotararii Guvernului pentru modificarea anexei la hotararea Guvernului nr. 401/ 2021 cu privire la parobarea limitelor de capacitate a cotelor maxime si a categoriilor de capacitate in domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile pana la data de 31 decembrie 2025 28.06.2022