2017

 • Reflecții suplimentare privind proiectul de Lege privind amendarea Codului Civil în partea ce ține de contractul de asigurare.

 • Document de Poziție privind Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2018.

 • Document de Poziție - Codul de bune practici privind relația dintre rețelele retail și furnizorii de produse.

 • Comentarii privind modificarea și completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului.

 • Document de Poziție privind modificarea și completarea actelor legislative privind protecția datelor cu caracter personal.

 • Comentarii suplimentare și pachet de propuneri privind proiectul noului Cod al Muncii.

 • Comentarii la Proiectul Legii privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

 • Comentarii și propuneri privind Proiectul de modificare și completare a Legii drumurilor.

 • Document de Poziție privind proiectul de Lege privind amendarea Codului Civil în partea ce ține de contractul de asigurare.

 • Comentarii și pachet de propuneri la Proiectul de Lege privind politica fiscală și vamală 2018.

 • Document de Poziție pe Proiectul privind procesul de calculare a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. 

 • Comentarii privind majorarea cotei de import pentru materia primă (carne de porcină) din Uniunea Europeană.

 • Document de Poziție privind Legea drumurilor și Legea cu privire la publicitate.

 • Comentarii la Proiectul Regulamentului privind învățământul dual.

 

          

 • Document de Poziție și pachet de propuneri pe marginea proiectului pentru modificarea și completarea Codului Civil 1107-XV /6.06.2002.

 • Comentarii privind Proiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

 • Comentarii privind Taxele pe viciu din Proiectul Codului Sănătății.

 • Comentarii la Legea cu privire la tutun și articolele din tutun.

 • Comentarii și propuneri la Proiectul Legii privind tichetele de masă.

 • Comentarii privind reglementarea activității de control a Inspectoratului de Supraveghere Tehnică și cel de Protecția Mediului.

 • Opinia EBA privind Proiectul Legii pentru modificarea Codului Muncii 154-XV/28.03.2003.

 • Propuneri la Proiectul Legii cu privire la energetică, 284/2016.

 • Propuneri și comentarii pentru Legea comerțului interior și Codul Contravențional.

 • Comentarii pentru Legea 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului.

 • Comentarii privind Impactul modificărilor operate în Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior.

 • Comentarii privind excluderii plafonului contribuției individuale de asigurări sociale.

 • Comentarii privind industria de prelucrare a cărnii.

 • Opinii și propuneri privind modificarea unor acte legislative din domeniul controlului alcoolului.

 • Comentarii privind Aprobarea Metodologiilor de calculare a tarifelor pentru distribuirea energiei electrice. Analiza Impactului de Reglementare la proiect.