2015

  • Comentarii și sugestii la Proiectul Legii privind deșeurile.

  • Document de Poziție asupra Legii privind sistemul public de asigurări sociale.

  • Document de Poziție elaborat de către EBA și AmCham – Comentarii la proiectul de lege privind Politica bugetar fiscală și vamală 2015.

  • Document de Poziție și propuneri privind Politica fiscală, vamală și bugetară 2015.

  • Propuneri și comentarii asupra Proiectului de Lege de promovare a energiei regenerabile.

  • Document de Poziție privind liberalizare în scetorul importului de carne.

  • Comentarii și propuneri la Proiectul de Reglementare a organizării Comitetului Național de Etică a Experților în studiile clinice. 

  • Document de Poziție și propuneri la Proiectul de Reglementare a certificării și omologării produselor fitosanitare și îngrășăminte utilizate în agricultură și sivicultură.