2020

1. Aviz consultativ la proiectul de lege privind diminuarea risipei alimentare 10.01.2020

2. Propunerea privind modificarea hotararei de guvern nr. 693, din 11.07.2018, cu privire la determinarea obligatiilor fiscale aferente impozitului pe venit 16.01.2020

3. Propunerea privind modificarea Normelor de consum de combustibil si lubrifianti in transportul auto (aprobate prin ordinul nr. 172 din 09.12.2005, precum si Ordinul nr. 34 din 06.02.2019 (20.01.2020)

4. Nota informativa privind oportunitatea aprobarii proiectului Hotararii Guvernului cu privire la modul de administrare a contingentului tarifar la importul de carne din Uniunea Europeana 27.01.2020

5. Document de pozitie la proiectul Hotararii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind procedura de constatare a incalcarilor in domeniul prevenirii, spalarii banior si finantarii terorismului si modul de aplicare a sanctiunilor 30.01.2020

6. Document de pozitie la proiectul Hotararii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind procedura de constatare a incalcarilor in domeniul prevenirii, spalarii banilor si finantarii terorismului si modul de aplicare a sanctiunilor 3.02.2020

7. Aviz consultativ la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal 4.02.2020

8. Document de pozitie asupra proiectului de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative, inregistrat in Parlament nr. 97/ 2018 (Legea comertului interior, nr. 231/2010) 14.02.2020

9. Aviz consultativ cu privire la revizuirea si modificarea cadrului legal aplicat impozitarii tichetelor de masa in urma modificarilor prevazute prin legea 122/ 2019 (14.02.2020)

10. Document de pozitie la initiativa legislativa privind modificarea Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului (inregistrat cu nr. 34/2020) 19.02.2020 

11. Document de pozitie asupra Hotararii Guvernului nr. 1065/ 2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun si produsele conexe si Hotararea Guvernului nr. 613/ 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sanatate si etichetarea produselor din tutun, a tununului destinat rularii in tigarete si a produselor conexe. 21.02.2020

12. Aviz consultativ la initiativa de imbunatatitre a Regulamentului cu privire la subventionarea crearii locurilor de munca 25.02.2020

13. Document de pozitie in contextul modificarii Codului Funciar, prin acordarea posibilitatii de schimbare a destinatiei terenurilor agricole de calitate superioara, in scopul extragerii substantelor minerale utile, cel putin, a celor de importanta nationala. _.03.2020

14. Aviz EBA la HG sistem de informare și monitorizare (vasele maritime)24.04.2020

15. Propuneri EBA la Proiectul de lege pentru modificarea legii 209/2016 privind deseurile 3.06.2020

16. Document de pozitie EBA la initiativa legislativa privind protejarea obiectelor de infrastructura esentiale pentru asigurarea securitatii nationale si a ordinii publice 15.06.2020

17. Document de pozitie EBA la inițiativa Parlamentului privind modificarea anumitor acte juridice (creșterea contribuțiilor sociale și medicale pentru profesiile juridice) 1.07.2020

18. Aviz consultativ la Regulamentul de amplasare si autorizare a mijloacelor de publicitate si afisaj in Municipiul Chisinau 6.07.2020

19.Aviz consultativ aditional la regulamentul de amplasare si autorizare a unui agent de publicitate si afisaj in municipiul Chisinau 13.07.2020

20.Propunerile EBA privind unele acte normative (beneficiar efectiv) 20.07.2020

21. Document de pozitie cu privire la Proiectul Regulamentului publicitatii exterioare in municipiul Balti 24.07.2020

22. Doc de pozitie EBA. Initiativa legislativa 7 din 2020 ((investițiile în domeniile de importanță pentru securitatea statului) 4.08.2020

23. Aviz consultativ la Regulamentul privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice 14.08.2020

24. Document de pozitie asupra solicitarii Ministerului de Finante nr. 04 - 06/ 620 din 31.07.2020 cu privire la propunerile de modificare al unor acte legislative 21.08.2020

25. Scrisoare deschisa comuna în contextul acțiunilor întreprinse de Primăria Municipiului Chișinău (PMC), ce tin de industria de publicitate stradală din RM 7.09.2020

26. Aviz consultativ la Proectul de Lege privind prevenirea pierderii si risipei alimentare 11.09.2020

27. Propuneri privind modificarea legii nr. 209/ 2016 privind deseurile 14.09.2020

28. Aviz consultativ la Regulament privind amplasarea publicitatii in Chisinau 9.10.2020

29.Propuneri cu privire la modificarea si completarea Politicii Fiscale si altor acte legislative si normative pentru anul 2021 12.10.2020

30. Propuneri cu privire la modificarea si completarea Proiectului Hotararii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea legii nr. 1164/ 1997 pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului Fiscal 12.10.2020

31. Propunerea cu privire la modificarea si completarea Proiectului Hotararii de Guvern referitor la aprobarea Catalogului Mijloacelor Fixe si imobilizarilor necorporale 15.10.2020

32. Aviz consultativ EBA la Proiectul de modificare a Hotararii Guvernului nr. 689/ 2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime si categoriilor de capacitate in domeniul energiei electrice din surse regenerabile pana in anul 2020 (Nr. unic: 782/MEI/2020) 20.10.2020

33. Aviz consultativ EBA la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Digitizarea economiei nationale) 20.10.2020

34. Document de poziție comun suplimentar privind modificarea Legii 241/2017 privind comunicațiile electronice (EBA Moldova, AmCham Moldova, FIA, ATIC) 23.10.2020

35. Aviz consultativ privind Regulamentul ce tine de plasarea publicității exterioare la Chișinău 26.10.2020

36. Aviz consultativ aditional la Proiectul Hotararii Guvernului privind aprobarea Reguamentului privind stabilirea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor maritime care intra/ ies in/ din apele nationale navigabile ale Republicii Moldova (numar unic 202/ MEI/ 2020) 4.11.2020

37. Document de pozitie comun asupra Pachetului Digitizare (EBA Moldova, ATIC, AmCham Moldova, FIA, CCI, CNPM) 9.11.2020

38. Aviz consultativ privind modificarea art. 20 al Legii nr. 231/2010 cu privire la comertul interior 10.11.2020

39. Document de pozitie comun asupra Proiectului de lege privind asigurarea si reasigurarea nr. 438/ 2020 (EBA Moldova, AmCham Moldova) 19.11.2020

40. Adresare comuna plafonarea taxelor locale in contextul proiectului privind Politica fiscala si vamala 2021 (EBA Moldova, AmCham Moldova, FIA, MAR, Uniunea Producatorilor de zahar, CNPM, AIM, CCI, ATIC, UIMSP) 27.11.2020