2023

1. Ref la modificarea Proiectului de lege privind Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, nr. 420 din 17.11.2022, Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 170/ 2007 privind statutul ofiterului de informatii si securitate, nr. 421 din 17.11.2022 si Proiectul de lege privind activitatea contrainformativa si activitatea informativa externa nr. 422 25.01.2023

2. Ref: Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului 27.02.2023

3. Ref: proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (nr. unic 992/ME/2022) 6.03.2023

4. Ref: Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile 6.03.2023

5. Ref: modificare a Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 6.03.2023

6. Ref: Proiectul HG cu privire la aprobarea regulamentelor și regulilor din comerțul interior 6.03.2023

7. Proiectul de modificare a Legii 308/2017 15.03.2023

8. Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1540/ 1998 privind plata pentru poluarea mediului 15.03.2023

9. Propunerile prioritare privind Politica Fiscala si Vamala 2024 21.03.2023

10. Referitor la modificarile operate in legislatia Republicii Moldova aferente timbrelor de acciz 5.04.2023

11. Propuneri de modificare a Hotararii Guvernului 10/2012 si a Hotararii Guvernului nr. 693/ 2018 5.04.2023

12. Proiectul de modificare a Legii concurentei 6.04.2023

13. Ref.: Propunerile de modificare a cadrului normativ aferent stimularii pietei muncii 14.04.2023

14. Pretul de referinta pentru Tigarete si Tigari din Foi (Cigarillos) 18.04.2023

15. Proiectul de lege pentru modificarea legii 10/ 2016 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile 2.05.2023

16. Ref.: Propunerile de modificare a cadrului normativ aferente pietei de capital 5.05.2023

17. DP amendament Legea 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare 11.05.2023

18. Ref.: Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1540/ 1998 privind plata pentru poluarea mediului 15.05.2023

19. Ref.: Implementarea unor prevederi a noii Legi cu privire la publicitate nr. 62/2022 23.05.2023

20. Ref.: Referitor la prezentarea propunerilor aferente Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de catre Serviciul Fiscal de Stat 23.05.2023

21. Ref.: Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 134 din 11 mai 2023) 24.05.2023

22. Propunerile prioritare privind Politica Fiscala si Vamala 2024 5.06.2023 

23. Ref.: Proiectul de modificare a Legii concurenței 183/2012 9.06.2023

24. Ref.: Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 90 din 06 aprilie 2023) 12.06.2023

25. Ref.: Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă 12.06.2023

26. Ref.: Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 134 din 11 mai 2023) 14.06.2023

27. Ref.: Referitor la prezentarea propunerilor aferente Regulamentului cu privire la efectuarea controlului de catre Serviciul Fiscal de Stat 16.06.2023

28. Propunerile prioritare privind politica bugetar-fiscală 2024 10.07.2023

29. Ref.: Propuneri de modificare a Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 11.07.2023

30. Ref: proiectul de lege pentru modificarea Legii 107/ 2016 cu privire la energia electrica 14.08.2023

31. Ref.: Proiectul Raportului cu privire la tichetele de masa acordate angajatorilor 16.08.2023

32. Ref: proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 10/ 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (număr unic 238/ MEn/ 2023) 23.08.2023

33. Ref. Proiectul de lege privind efectuarea decontarilor in numerar 28.08.2023

34. Sistemul național de trasabilitate la produsele din tutun - Track and Trace 6.09.2023

35. Ref.: Proiectul de modificare a Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 12.09.2023

36. Ref.: Modificarea procedurii de controlul de stat aferent sectorului construcțiilor 15.09.2023

37. Ref.: Modificarea procedurii de controlul de stat aferent protecția și securitatea muncii 15.09.2023

38. Ref.: Modificarea procedurii de controlul de stat aferent domeniul transport: rutier, naval, aeronautic 21.09.2023

39. Ref: Proiectul legii privind modificarea unor acte normative (privind procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative) 27.09.2023

40. Ref.: Modificarea procedurii de efectuare a controlului și procedurilor de raportare în domeniul prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului 28.09.2023